REFERENCIE

NAŠE REFERENCIE
 • Slovenský vodohospodárky podnik š.p.
 • NEVITEL, a.s.
 • ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
 • STABIL a.s.
 • VERTICAL BANSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
 • Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.
 • LESY Slovenskej republiky, š.p.
 • PSJ HYDROTRANZIT a.s.
 • SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.
 • Obec Petrovce
ĎALŠÍ ZMLUVNÝ PARTNERI
 • USS Steel Košice
 • LK pumpservice Bratislava, s.r.o.
 • LK pumpserice vodní hospodářství, Praha, ČR
 • LB MINERALS , a.s.
 • SLOVSERVIS, s.r.o.
 • Agropodnik Slamoz, s.r.o.
 • SCHOTT  s.r.o.
 • Obecný úrad Banské
 • SILOINVEST s.r.o.
 • TERMOS s.r.o.
 • EUROSTAV PLUS, s.r.o.
 • HMP Eco Team, s.r.o.
 • TRATEC s.r.o.
 • RIMA-MURÁNSKA  spol. s r.o.
 • Preterm s.r.o.
 • Mesto Trebišov
 • Zepo, spol s r.o.
 • STROJSPIŠ s.r.o.
 • PSR INDUSTRY spol. s r.o.
 • WOLF SYSTEMBAU spol. s r.o.
 • BLS com, s.r.o.
Copyright © 2020 K+K servis, s.r.o. Všetky práva vyhradené.